top of page


הצהרת נגישות - אתר האינטרנט
אתר זה נגיש לבעלי מוגבלויות.​

אנו רואים חשיבות רבה בהנגשת אתר האינטרנט לבעלי מוגבלויות. כרבע מהאוכלוסייה בישראל הם אנשים עם מוגבלויות בדרגות שונות, הזקוקים לסיוע בגלישה באתרי אינטרנט. מדובר באנשים הסובלים מבעיות ראייה, שמיעה, או בעיות מוטוריות המקשות עליהם להשתמש בעכבר.
מעבר לעמידה בחוק הנגישות, אנו רואים בהנגשת האתר שלנו אחריות חברתית מתוך תפיסת עולם לפיה לכל אדם קיימת הזכות לגלוש באינטרנט וליהנות מהתכנים הזמינים בה.

רמת הנגישות באתר זה:

אתר זה מחויב לתקן AA על-פי הוראות התקן הישראלי 5568 לאתרי אינטרנט נגישים. ההנגשה באתר זה מאפשרת בין השאר:

  • הגדלת הטקסט שבאתר באמצעות שימוש במקש CTRL ומקש הפלוס (+) או CTRL וגלגלת העכבר.

  • הטקסט והקישורים שבאתר מוצגים בניגודיות גבוהה להקלת הקריאה.

  • האתר מותאם להקראת מידע באמצעות קורא מסך.

  • האתר תומך בניווט באמצעות המקלדת ללא שימוש בעכבר (באמצעות מקש TAB, חיצים ו-Enter).

  • האתר עובד בכל הדפדפנים המובילים.

  • האתר עובד בכל המכשירים הניידים למיניהם ובכל סוגי הסמארטפונים והטאבלטים.​

​סיוע בבעיות - במקרה שנתקלתם בבעיה הקשורה לנגישות באתר זה אנא פנו אלינו בטלפון 050-8223670
או במייל yyael.design@gmail.com

bottom of page