דירה SM

100 מ"ר

מעוז אביב, תל אביב

צילום: אורית ארנון

© 2019 by Yael Yacobi | Interior Design   יעל יעקובי | תכנון אדריכלי ועיצוב פנים